De informatievoorziening speelt een steeds belangrijke rol binnen de lokale overheden. De informatievoorziening gaat steeds verder, ketensamenwerking met verschillende uitbestedende diensten maken de informatievoorzieing steeds complexer. Maar ook de digitalisering binnen de overheden spelen een steeds actievere rol binnen de samenleving. Inmiddels heb ik binnen de lokale overheid 10 jaar ervaring. Hierbij heb ik veel ervaring op gedaan; een aantal projecten (veel als projectleider) zijn;

  • Zaakgerichtwerken

  • Digitalisering en doorontwikkeling richting burgers en bedrijven.

  • Diverse applicaties vervangen. (Zaaksysteem, burgerzaken)

  • Website, Intranet implementatie

  • Gegevensuitwisseling

  • Opzetten datawarehouse en boring richting de organisatie

Zowel op strategisch, tactisch en operationeel ben ik de gesprekspartner.